ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 พระปิยมหาราช

จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 พระปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2018
638   0

#สุรินทร์ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 พระปิยมหาราช

 

 

23 ต.ค.61 – เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สวมใส่เสื้อสีชมพู เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีได้นำถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ครั้ง จากนั้นได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย ต่อจากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนแสงเทียนสว่างไสวไปทั่วบริเวณ พร้อมทั้งได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 47 วินาที

 

 

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ดัวยรัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้

 

ซึ่งพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” คือ การเลิกทาส ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ในเวลาเพียง 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไปโดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่น ๆ

 

การปฏิรูประบบราชการ อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน  ด้านการสาธารณูปโภค การเสด็จประพาส การเสด็จประพาสเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา  และ การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน.

 

ภาพ – ข่าว / กำชัย วันสุข  ส.ปชส.สุรินทร์