บทความอื่นๆ » รำมอ(แกลมอ)ความเชื่อชาวไทยกูย – ทำไมหมู่บ้านนี้นับถือตะกวด.? #สุรินทร์

รำมอ(แกลมอ)ความเชื่อชาวไทยกูย – ทำไมหมู่บ้านนี้นับถือตะกวด.? #สุรินทร์

5 เมษายน 2019
2791   0

รำแกลมอ ฟ้อนแถน ผีแถน รำมะม๊วต รำผีฟ้า ชุดความเชื่อเดียวกัน ของบรรพบุรุษ ในชนชาติร่วมลำน้ำสองฝั่งแม่น้ำโขง

ลำแกลมอ ที่บ้านหัวแรต ต.ตรม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่มีชุมชนดินแดนมนต์เสน่ห์ชาวกูย อีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ต้องแวะไปเยี่ยมเยือน

กลางชุมชน มีศาลตาคชศาลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าต้นมะขาม ที่นี้เป็นวัดร้างเก่า อายุร่วมร้อยปี มีพื้นที่ร่มเย็นนี้ไม่เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้น

ที่นี่มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแบบตะกวด ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน แบบสัตว์เลี้ยง หมูหมาวัวควาย หมู่บ้านนี้จึงนับถือตะกวด ที่อยู่ในบริเวณวัดร้างแห่งนี้

ลำแกลมอ รักษาคนไข้ ท่ามกลางสายตา คนและตะกวด จึงเป็นพื้นที่พิเศษยิ่ง การบำบัดรักษาด้วยพิธีกรรมแกลมอที่ยืดถือปฏิบัติเป็นการเยียวยาบำบัดให้หายจากการทรมานทั้งทางกายและจิตใจ

พิธีแกลมอประกอบขึ้นยามเหตุการณ์วิกฤตในครอบครัว จึงเป็นวิธีการบำบัดอีกวิธีหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นค่อนข้างเหนียวแน่เกือบทุกผู้ทุกคน

สังเกตได้จากการเข้าร่วมพิธีกรรมของกลุ่มชนทุกเพศทุกวัย พิธีและการเล่นแกลมอจึงมีความสำคัญต่อระบบครอบครัว

โดยเฉพาะความเป็นญาติพี่น้องในสายตระกูลอย่างเหนียวแน่น.

ข้อมูลจาก / เข็มทอง โมราษฏร์